Budete lepší než Havlíček Borovský?

Od narození známého novináře, spisovatele, básníka a satirika Karla Havlíčka Borovského záhy uplyne úctyhodných dvě stě let. A jak známo, Havlíček byl mimo jiné i mistrem epigramů.

Zkuste si tak jako on vytvořit krátkou báseň s vtipně vyhrocenou pointou a tím se přidat do autorské soutěže Epigram 2021. Syndikát novinářů Vysočina k nadcházejícímu výročnímu Roku K. H. Borovského vypisuje soutěž o nejlepší dosud nepublikované epigramy, jež mají šanci být součástí připravovaného sborníku. Autoři do osmnácti let věku mohou dodat až tři své epigramy.

V bonusové kategorii Dopište Karla Havlíčka Borovského si můžete zvolit část (začátek, prostředek nebo konec) z některého mistrova epigramu a zbylý text doplnit podle své invence a tak obohatit autorův tvůrčí odkaz. Příspěvky zkušených i začínajících autorů se přijímají do 1. března 2021 na e-mailové adrese: epigram2021@volny.cz. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, datum a místo narození, poštovní adresu a soutěžní kategorii. Nechoďte „s pány na led“, ale usedněte, přibruste ostří svého pera a tvořte!


Jan Nejedlý