BOJOVNÍK ZA KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

„Tak jako každé dítě se nejdříve nositi, pak voditi musí, jako každé k zubům stoná, tak když určitá doba nastane, do školy se posílá. Proč?“

Placená zóna

František Morkes