Výuka na distanc

Jste znovu připraveni na distanční vyučování? Máte na to dostatečné vybavení a zabezpečení proti případnému zneužití ze strany žáků či hackerů? Jaké vidíte klady a jaké zápory tohoto typu výuky?

Ano, jsme dobře vybavení a máme zkušenost z jara. Pokud jde o hackerské útoky, tam hraje roli lidský faktor (někdo otevře přílohu, kterou by otevírat neměl), je těžké být stoprocentní, ale žáci i dospělí jsou informováni, až proškoleni. A jaké vidím klady a zápory tohoto typu výuky? Kladem byl posun školství z hlediska kompetencí, který by jinak trval roky a pravděpodobně by nikdy nebyl tak masový a jednoznačný. I ti nejkonzervativnější nepřátelé počítačů se naučili komunikovat online, využívat různé platformy. Nicméně zkušenost s distanční výukou dle mého názoru ukázala nenahraditelnost školy s jejími sociálními funkcemi, s jejím významem pro celý proces enkulturace dětí a také pro výuku. Ve třídě se dějí věci, které se u počítače z podstaty stát nemohou. 

Marcel Šuslík, ZŠ Praha-Modřany


Po závěru loňského školního roku jsme na distanční vyučování připravení. Na závěrečné pedagogické radě jsme situaci vyhodnotili a domluvili se i na sjednocení výukových platforem – Webex. Vybavení máme nadstandardní a zabezpečení v rámci možností, tedy plné verze antivirových programů. Nejsem příznivec distanční výuky, ale chápu, že v situaci, jako byla koronavirová uzávěrka škol, to jinak nešlo. Proto vidím spíše zápory: nesoustředěnost dětí na výuku, při online vysílání běhají za nimi mladší sourozenci, rodiče, dokonce maminka dítě odvolala na svačinu... Nás se to sice netýkalo, ale existují rodiny, které nemají odpovídající HW vybavení. Nejednotnost v náročnosti jednotlivých rodičů. Děti tento způsob nemají zažitý a nevnímají ho jako plnohodnotnou výuku.

Zdeněk Dolanský, ZŠ Praha-Koloděje

Placená zóna

Jan Nejedlý