Naše řeč je i vaše řeč

Milovníci českého jazyka dozajista zajásali nad novým Slovníkem nespisovné češtiny. Je to další z řady jazykových příruček, na nichž se nepodílel žádný vědecký ústav, ale nadšení solitéři stejně jako na Šmírbuchu jazyka českého, Novém šplechtosloví českém nebo Hacknuté češtině.

V případě Slovníku nespisovné češtiny, který uspořádal editor Jan Hugo, jde už o čtvrté vydání. Jestliže to první obsahovalo dvanáct tisíc hesel, v tomto je jich o sedm tisíc víc. Slovník mapuje spodní vrstvu jazyka, jako je slang a argot, mluvu mládeže, městské dialekty nebo profesní výrazy. Ze školního prostředí zde najdeme hovorové obraty arab (dítě), ajnmolanc (násobilka) či blbšule (pomocná škola).

Pro učitele tu mají synonyma brbta („snad z brebtat“) a břešťák („snad od břeštět, číst nebo z břeštit, tj. vřeštit“). A zcela zásadní je poznámka v úvodu, kde autoři upozorňují na plně digitalizovaný časopis Naše řeč, který je nyní dostupný na stránkách Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz). Časopis o češtině vycházející od roku 1916 ocení nejen češtináři.

Jan Nejedlý