Opakování covidového ročníku?

Je podle vás současná distanční výuka dostatečnou náhradou za klasické vyučování? Nebo by stálo za úvahu, zda tento školní rok nezopakovat ještě jednou, až budou školy otevřené?

Náhrada to je. Ne plná, ne příjemná, ale na většině škol dostačující. Opakovat ročník kvůli té menšině škol, učitelů a žáků, kteří dálkovou výuku nezvládají, považuji za nesmysl a skoro bych řekl maření snahy těch, kteří se opravdu snaží. Přemýšlejme nad tím, jak jim pomůžeme mezery dohnat, ale nenuťme většinu opakovat – to by přineslo víc škody než užitku. Nemluvě o tom, že ve chvíli, kdy by se to rozhodlo, přestali by někteří pracovat už úplně. 

Michal Černý, ZŠ Praha-Klánovice


To je dost komická představa, že by distanční výuka dokázala tu klasickou nahradit plnohodnotně. V žádném případě. Veškeré, sebelepší nástroje pro distanční výuku, sebedokonalejší digitalizace – to je pouze lepší či horší nouzovou náhražkou, ničím jiným. To platí napříč všemi stupni. A zda by stálo za úvahu nezopakovat tento ročník ještě jednou? Otázka je, jak je to myšleno. Pokud všechny školy od mateřinek po postgraduální studia a naráz, pak proč ne? To by možná nějaký smysl mělo, protože s výpadkem výuky z roku 2020 se budeme vyrovnávat zhruba dvě dekády. Ale pokud by se to mělo týkat třeba jen prvního stupně, který by to potřeboval nejvíc, nebo jen základních škol, rozbourá se celý systém. Střední školy nebudou mít jeden školní rok koho nabrat, o pár let později se do stejné situace dostanou školy vysoké. To by nadělalo víc škody než užitku.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 

Placená zóna

Jan Nejedlý