Středověk neskončil, středověk trvá

Marek Zágora (1976) vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity němčinu a dějepis. V současnosti učí na Gymnáziu a obchodní akademii v Orlové-Lutyni. Coby historik se zabývá regální a imperiální ikonografií, středověkou každodenností a uměleckými díly jako pramenem poznání života a myšlení středověkého člověka. Na kontě má také několik výstav, třeba o středověkých rukopisech nebo o Lucemburcích. Á propos: Když s Markem hovoříte, musíte dávat velký pozor, jestli už si z vás náhodou nedělá legraci.

Vaše přednášky v rámci ostravské galerie se nyní dějí každé druhé úterý v měsíci on-line. Vaše nejnovější výstava však zůstává uzamčená pandemií.

Připravil jsem ji loni společně s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře. Nazval jsem ji Stavitelé katedrál a vznikla k výročí zapsání Kutné Hory na seznam UNESCO. Zapůjčitelé slíbili prodloužit zápůjčky exponátů – uvidíme, jestli otevřeme. 


Přes Galerii výtvarného umění v Ostravě jste se poprvé dostal i před kamery Dobrého rána. 

Mělo jít o jednu návštěvu, ale nakonec jsem se tam objevil pětkrát. Poté, co začala vysílat ČT3, objevil jsem se i tam. Asi jsem byl jediný, kdo mohl přijít (smích)


Takhle to určitě nebylo – spíš narážím na to, že jste do lifestylového pořadu přinesl jiná témata. Jak to, že středověk takto táhne?

Často jsem zván ve spojení s výročími. Je pravdou, že středověk je většinou na okraji zájmu. Téměř každému se vybaví spojení temný středověk. Ve skutečnosti byl ale velice pestrý. Už čtrnáct let o středověku veřejně přednáším a chodí dost lidí, takže to vypadá, že jde o téma, které tu chybělo. Snažím se středověk přibližovat přístupným způsobem. Nejen slovem, ale i obrazem. 


Jde stejně postupovat i ve škole?

Tam je to jiné – musím přiblížit vše podstatné od pravěku po současnost. Vše souvisí se vším a není možné pravěk či starověk přeskočit. Bohužel dějepis není pro žáky příliš atraktivní, což je dáno i množstvím informací, které musíme žákům předat. Žáci navíc mají zkreslenou představu. Když historii slyší v mém podání, získají často dojem, že studium dějepisu je jednoduché a někteří z nich pak na vysoké tvrdě narazí. Navíc o dějinách je třeba přemýšlet a musí se i trochu zažít.


Placená zóna