Online archiv

Vydání: 4/2021

Slovo ručené tělem

4/2021
Sedmnáctého dubna by oslavil stovku Jan Řezáč. Osobnost, o které Slovník české literatury po roce 1945 píše, že byl „nakladatelský redaktor, básník, prozaik, editor, teoretik a historik fotografie a výtvarného umění, překladatel“.

Navštivte Bretschneiderovo ucho

Jan Nejedlý, 4/2021
Minulý měsíc proburácel médii Švejk, neboť uběhlo sto let od vydání románu o dobrém vojákovi. Jak se média výročí zhostila?

Lolitky v síti i v pasti

Jan Nejedlý, 4/2021
Dokumentární film V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevřel tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Promítání jeho soft verze na školách zabránila pandemie, která ovšem učinila téma filmu ještě palčivějším.

Jak se naučit učit v čase pandemie

Kateřina Cajthamlová, 4/2021
V době covidové nás potkalo mnoho dříve nevídaných změn. Pominu-li všudypřítomné obavy z nákazy, ze ztráty ekonomických jistot, ztráty kontaktů i z možných společenských a politických změn, zasáhl nouzový stav celé rodiny – a bohužel i školství.

Pěstujte svůj růst

Přemysl Doležal, 4/2021
V dnešní výkonově orientované době si stanovujeme cíle napříč různými oblastmi – a to často za pomoci plánů osobního rozvoje.

Otesánci našich dnů

Jiří Karban, 4/2021
Občas zděšeně kroutíme hlavami nad otřesnými případy z černých kronik. V rolích obětí v nich figurují příbuzní pachatelů. Nechápeme, jak je možné, že vnuci a synové ublíží lidem, kteří je kdysi milovali.

Středověk neskončil, středověk trvá

4/2021
Marek Zágora (1976) vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity němčinu a dějepis. V současnosti učí na Gymnáziu a obchodní akademii v Orlové-Lutyni. Coby historik se zabývá regální a imperiální ikonografií, středověkou každodenností a uměleckými díly jako pramenem poznání života a myšlení středověkého člověka. Na kontě má také několik výstav, třeba o středověkých rukopisech nebo o Lucemburcích. Á propos: Když s Markem hovoříte, musíte dávat velký pozor, jestli už si z vás náhodou nedělá legraci.

Maják v bouři

Daniela Kramulová, 4/2021
Na každou třídu základní školy připadá průměrně 4, 5 žáka z rozvedených rodin, zjistila jedna diplomantka Pedagogické fakulty UK. Víte, kolik jich máte ve své třídě vy? Ještě důležitější je ale vědět, jak se rozvodová situace podepisuje na dětech a co znamená ve vztahu k jejich školnímu prospěchu a chování.

Jizvy vždycky zůstanou

Jan Nejedlý, 4/2021
O tom, že rozvodem trpí děti, se mluví často, ale jak ho prožívají dospělí? Jak zakoušejí rozpad svého dosavadního světa, zhroucení jistot a představ o správném životě, rodičovské selhání, ztrátu smyslu? Spisovatel Michal Viewegh tuhle bolestnou zkušenost prožil hned dvakrát. S jeho druhou ženou Veronikou jsme přinesli rozhovor nedávno. Poslechněme si teď protistranu.

Učte se, cvičte, tvořte!

Jiří Karban, 4/2021
Tělesná, výtvarná a hudební výchova v posledním roce zmizely z rozvrhů. Naštěstí existují jejich domácí verze, navíc s mezigeneračním přesahem. V podobném duchu se vrací pracovní vyučování.

Tajuplná cesta Londýnem

Jan Nejedlý, 4/2021
Trojice gymnazistek z pražského Gymnázia nad Štolou zvítězila ve hře Tajuplná cesta, unikátním programu na výuku finanční gramotnosti. Porazily své vrstevníky z celé země, a přitom si nenásilně osvojily klíčové znalosti o světě peněz.

Jaký je tvůj příběh?

Jan Nejedlý, 4/2021
Společnost Trend Micro, která se zabývá kybernetickou bezpečností, vyhlásila čtvrtý ročník české verze mezinárodní soutěže What’s Your Story? V letošním roce vyzývá k vytvoření krátkého videa na téma Jak ti internet pomohl poprat se s výzvami roku 2020?