Maturita není jen lejstro

Premiér Andrej Babiš – odvolávaje se na pandemii – vehementně prosazoval zavedení tzv. úředních maturit, kdy by studenti nemuseli skládat zkoušku a byli by hodnoceni jen na základě průměru známek po dobu studia. Jaký názor má na tento zamýšlený krok zkušená kantorka Veronika Válková, která vyučuje dějepis a latinu na pražském Gymnáziu Na Pražačce? Náš rozhovor vznikl těsně před maturitními zkouškami.

Co říkáte na dění kolem úředních maturit? 

Pokud mluvíte o populistické snaze vyměnit hlasy prvovoličů za nedůstojné potvrzení o setrvání na střední škole po určitou dobu, pak jsem zásadně proti a pevně doufám, že pan ministr Plaga takový koňský handl nedopustí. Objektivně k tomu není důvod. A vlastně nebyl důvod ani k žádným „úlevným“ opatřením u maturitní zkoušky a při ukončování závěrečného ročníku, která už byla nařízena. Školy se na distanční výuku adaptovaly, maturantům se věnují, a ti mají zase více času na samostudium, protože nedojíždějí do školy, nemohou chodit na brigády, na kroužky a podobně, takže se mohou přípravě na maturitu věnovat mnohem intenzivněji. Maturita má mít nějakou zaručenou úroveň. Nejde přece jen o lejstro, že jste odchodili střední školu, jde o to, že jste dosáhli požadované úrovně vědomostí a dovedností. Úroveň výstupů ze vzdělání nesmí být za žádných okolností snižována.


Argumentem pro zrušení zkoušky je chybějící praxe u některých typů škol. 

Problém je v tom, na jakých všech typech škol se maturita skládá. Vzhledem k tomu, že si stále z nepochopitelných důvodů hýčkáme model, kterým tuším v roce 1973 v době normalizace zavedli soudruzi maturity i na učňovských oborech, aby dostali dělnickou třídu na vysoké školy, neřešíme otázku maturit pouze z pohledu gymnázií, kam historicky patří, ale i z pohledu dejme tomu kosmetičky, které teď zase k řádnému absolutoriu chybí potřebná praxe – ale tu úřední maturita také nezajistí. Rozvaha, proč má vůbec kosmetička a budoucí kardiochirurg končit střední školu stejně náročnou zkouškou, by vydala na samostatný článek.


Co návrhem úřední maturity říká studentům stát? 

Říká jim toho hodně. Za prvé, vůbec na vás nebereme ohled, měníme vám podmínky jedné z nejdůležitějších zkoušek, jak se nám zachce a kdy se nám zachce, bez ohledu na to, abyste měli klid na přípravu. Za druhé, jste chudáčci neschopní, nemohoucí, nesvéprávní, nic nezvládnete a sebemenší diskomfort vás totálně rozloží, žádnou překážku nejste schopni překonat, proto vám tu maturitu musíme dát, protože jinak byste to nezvládli. Za třetí, u maturity jde jen o papír, ne o faktickou vzdělanost. Za čtvrté, my se vás vlastně bojíme, protože pokud by někdo neodmaturoval, tak by si mohl stěžovat, že mu nebyla umožněna řádná příprava na maturitu, a my tohle řešit nechceme, tak vám to raději namastíme všem a budeme mít pokoj.


Placená zóna

Jan Nejedlý