V hlavní roli Ochránce

Sledujete seriál České televize Ochránce o školském ombudsmanovi? Příběhy o šikaně či násilí v českém školství mají podle tvůrců reálný základ. Jak na vás seriál působí? Zobrazuje prostředí současné školy pravdivě, nebo posouvá obraz školství k extrému?

V současné seriálové tvorbě je to osvěžující nadprůměr. Je to dramatický tvar inspirovaný extrémními případy, pro diváky vzrušující podívaná. Při jeho sledování pociťuji beznaděj. Řád je válcován chaosem, lhostejností, alibismem. Avšak poctivé zobrazení reálného stavu českého školství bych spíš očekával od dokumentaristů. Ne od seriálu. Přesto je dobře, že Ochránce vznikl a má velký ohlas. Možná zvýší zájem o dění ve školství, možná vyburcuje k činům mnohé jedince, kteří mají možnost něco podstatného ovlivnit. 

Jiří Karban, novinář


Myslím, že události pravdivé jsou, ale taky extrémní. Chápu, že seriál je tou pravou cestou, jak jakékoli téma otevřít i lidem, kteří by se jinak nezajímali. Ovšem trochu se obávám, zda se diváci neztotožní spíše s názory ministerského řidiče Petra Starého (v podání Petra Řezníčka). Tento bodrý muž z lidu často celou problematiku glosuje stylem, kterému se právě při vážných debatách chceme vyhnout. Ale mluví ze mě učitelské postižení. Tato otázka by měla být položena spíše nepedagogům, abychom věděli, jestli to mělo cenu.

Gabriela Juránková, ZŠ Hello, Ostrava-Poruba


Považuji seriál za zdařilý a pravdivě popisující situace, které se v našem školství dějí. Není potřeba chápat seriál jako stav českého školství. Upozorňuje na některé nešvary. Záleží na každém, jak se v něm vidí.

Martina Thumsová, ZŠ Mendelova, Praha 4


Placená zóna

Jan Nejedlý