Změnit se dají i věci, co se zdají nezměnitelné

Petru Hůlovou známe především jako autorku próz pro dospělé. To se ale nedávno změnilo. Její kniha Liščí oči, kterou psala pro děti od deseti let, otevírá téma alternativní historie. Co by se stalo, kdyby události po 21. srpnu 1968 proběhly jinak? Nejde ale jen o téma okupace. Všichni máme sílu měnit věci, byť se nám zdají nezměnitelné

Liščí oči jsou vaší první knihou pro mládež. Proč kniha právě pro děti? 

Hodně mě motivovaly mé dvě starší děti, kterým bylo, když jsem knihu začala psát, deset a dvanáct let, a už na mě dlouhou dobu předtím naléhaly, abych pro ně něco napsala. (směje se) Pořád dokola se ptaly, proč nenapíšu taky nějakou knížku pro děti, a mně došlo, že mám nejspíš poslední šanci, aby si to ještě užily. Také jsem chtěla napsat nějakou povzbuzující knihu s dobrým koncem. 


Vaše knížka je vlastně alternativní historií. Co je na tomto žánru čtenářsky tak atraktivního? 

Alternativní historie nebyla cílem sama o sobě. Byla spíš prostředkem k tomu, abych mohla udělat, o co mi primárně šlo. Tím bylo ukázat, že změnit se dají i věci, které se zdají nezměnitelné. A to nejen v osobní rovině, ale také v té celospolečenské. 


Cesta do minulosti, která se hrdinům vaší knihy, dvojčatům Zuzce a Edovi, otevře, začíná den po výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, tedy 22. srpna. Proč právě téma okupace? 

Důležité pro mě bylo hlavně to, že šlo o zlomový politický moment, a zajímalo mě téma společenského systému: tehdejšího komunismu a současného kapitalismu. Co by se stalo, kdyby se tehdy věci udály jinak? Kdyby Rusům okupace Československa jen tak neprošla? A také logicky: co by se muselo stát, aby jim neprošla? 


Eda se Zuzkou se dostanou přímo do okupačního dění, do Československa roku 1968. Z čeho jste čerpala, když jste se snažila zachytit autentickou dobovou atmosféru? 

Kromě toho, že jsem toho během let o této době přečetla dost sama od sebe, na psaní Liščích očí jsem se připravovala hlavně na YouTube. Nakoukávala jsem všechen filmový materiál, který k tomu bylo možné najít. 


Hrdinové se ve snaze změnit chod dějin dostanou i do Moskvy, kde probíhá jednání mezi Sověty a unesenou československou delegací. Ohromnému tlaku, jehož cílem má být přijetí „bratrské“ pomoci, ve vaší knize nepodlehne o jednoho člena delegace víc než ve skutečnosti. Atmosféra moskevských jednání je děsivá, i když ji popisují dvanáctiletá dvojčata. 

K srpnovým dnům v Československu toho lze najít hodně, ale k pobytu naší delegace v Moskvě jsem nenašla téměř nic. Bylo pro mě například hodně důležité vědět, kde a jak tam naše delegace bydlela, ale k tomu se nedalo nic najít, takže například moskevské ubytování soudruhů je celé moje fikce. Moskevské protokoly jsem samozřejmě četla, i přepisy z moskevských jednání, takže v téhle oficiální části šlo lépe se o něco opřít. Nejtěžší bylo samozřejmě podat to celé srozumitelně a svým způsobem nekomplikovaně, ale zároveň se nedopustit přílišného zjednodušení, a hlavně to napsat tak, aby to děti bavilo číst. 


Placená zóna

Marie Těthalová