Evropský den logopedie

V roce 2004 byl ustanoven na 6. března Evropský den logopedie. Jeho záměrem je zvýšit povědomí veřejnosti o komunikačních poruchách, jejich vlivu na zdraví člověka a možnostech léčby. Potíže s komunikací se mohou objevit v každém věku, přičemž logopedie neřeší jen správnou výslovnost, ale celou řadu dalších problémů.

Jak řekla našemu časopisu klinická logopedka Alena Merunková: „Zdá se, že v posledních letech procento postižení komunikace v populaci stoupá. O příčinách se můžeme zatím jen dohadovat. Víme, že se rodí stále více dětí z rizikových těhotenství a stoupá počet zachráněných dětí s poporodními komplikacemi. Obecně se v populaci zhoršuje motorická zdatnost a obratnost, na kterou navazuje rozvoj jemné motoriky a motoriky mluvidel. Svou roli může hrát i dominantní vliv zrakových podnětů v mediálním prostoru nad podněty sluchovými. Nezastupitelnou roli hraje i mluvní vzor a množství komunikace s rodiči. Pro nástup do základní školy je výhodné, když je komunikační schopnost zcela rozvinuta. Obtíže v komunikaci mohou komplikovat zdárný školní start.“


Jan Nejedlý