S PATRICIÍ KOLHAMROVOU O LOGOPEDII, INKLUZI, SPORTU, HUDBĚ I HUMORU Přes své mládí patří Patricie Kolhamrová k lidem, kteří jsou v mých očích skutečně oprávněni mluvit o inkluzi. Nejen proto, že hraje a zpívá ve skupině The Tap Tap, jejíž jádro tvoří hudebníci s tělesným či mentálním handicapem. Patricie se už od základní školy pohybuje mezi postiženými, ať už jsou to handicapovaní sportovci, muzikanti, či „obyčejní“ vozíčkáři, kterým dělá osobní asistentku. Jakožto budoucí logopedka pomáhá i lidem s vadami řeči. U tohoto tématu jsme naše povídání začali.

* Blíží se Mikuláš a s ním tradiční obava, že čert vyděsí děti natolik, až začnou koktat. Je to možné, nebo jde spíš o městskou legendu?

Koktavost nemůže vzniknout pouze na základě postrašení. Neznáme přesnou příčinu vzniku koktavosti, ale u dětí, které k tomu mají vrozené dispozice, může stres z čerta spustit vadu řeči a dítě může začít koktat nebo může dojít ke zhoršení jeho stávajícího stavu.

* Kde se vůbec řečové vady berou?

Většina vad bývá dědičných. Některé jsou získané, třeba po cévní mozkové příhodě, a některé bývají symptomem jiného postižení, například mozkové obrny.

* Jsou všechny vrozené vady řeči vyléčitelné?

Bohužel ne. Nejlépe lze korigovat dyslalii, nesprávnou artikulaci. Hodně záleží, jak dítě pracuje s rodiči, protože k logopedovi dochází jen jednou za tři týdny. Náprava bývá obvykle úspěšná.

* Mezi nesprávnou výslovnost patří i ráčkování. Znamená to, že ráčkující dospělý je lenoch, který zanedbal léčbu?

Ráčkovat člověk začíná už v dětství. Když s ním rodiče nejdou na logopedii, nebo dítě nechce spolupracovat, vytvoří si nesprávnou artikulaci, kterou si nese až do dospělosti. U dítěte je potřeba silná motivace, a pokud se dlouho nedaří nastolit správnou výslovnost, přestane to dítě bavit a s ráčkováním se naučí žít. Ráčkování lze ale opravdu odstranit v každém věku. Snáze to jde u dítěte, dospělý zas může mít silnější motivaci k nápravě, pokud ho ráčkování ruší v komunikaci s partnerem, v práci a podobně.


Placená zóna

Jan Nejedlý,