Online archiv

Vydání: 3/2022

Odpočívej v pokoji

Ervín Bedrníček, 3/2022
Učitel Ivo Umlauf dbal na svůj profesní rozvoj. V rámci celoživotního vzdělávání placeného z peněz EU absolvoval kurz čtenářské gramotnosti, lekce koučování a mentoringu, školení formativního hodnocení i propedeutiku logopedické prevence. Ale pořád mu to bylo málo.

Má vaše dítě zuby jako starý Slovan?

Sabrina Karasová, 3/2022
Na otázku zná odpověď pozoruhodná osobnost české stomatologie, prof. MUDr. et MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Co z jeho zjištění plyne pro vás coby rodiče?

Tělocvikáři v běhu času

Jan Nejedlý, 3/2022
Omšelý bonmot praví: Kdo umí, umí, kdo neumí, učí, kdo neumí učit, učí tělocvik. Přítomné číslo Rodiny a školy ovšem tělocvikáře zmiňuje v příznivém světle.

Lentilky pod kobercem

Jiří Lacman, 3/2022
Stačí jedna rádoby vtipná poznámka o kozích nožkách, a děvče na sebe deset let nevezme sukni, ačkoli má ve skutečnosti krásná štíhlá lýtka. Zmiňte se před citlivým hochem o plachťácích, a celé dětství stráví zarostlý jak Ezau, aby dlouhými vlasy zakryl své domněle odstálé uši. Hypercitliví jedinci mohou na podobné glosy reagovat ještě hysteričtěji.

Psychohygiena učitelů

Kateřina Cajthamlová, 3/2022
V řadě profesí, kde lidé čelí značnému náporu na psychiku, způsobenému velikou odpovědností za výsledky vlastní práce i kvůli působení na druhé, jsou povinné a zákonem ustanovené tzv. supervize. Jak je tomu ve školství?

Budoucnost tělesné výchovy

Matěj Toman, 3/2022
Už zakladatelé Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner moudře pravili: „Je třeba znát minulost, abychom mohli s odvahou hledět do budoucnosti.“ Nejstarší český tělocvičný spolek si letos připomíná 160. výročí svého vzniku. Budoucnost pohybových aktivit nastupující generace je nyní v našich rukou.

Učitel, na kterého nikdy nezapomenu

Jan Nejedlý, 3/2022
Měla to být běžná každoměsíční anketa jednoduchého znění: „Učitel, na kterého nikdy nezapomenu… A z jakého důvodu?“ Ale tím, jak ochotně odpovídali oslovení respondenti z různých koutů republiky, jsme usoudili, že jsme možná narazili na cosi podstatného. Povolání kantora je založeno na intenzivním kontaktu s žáky, kteří po čase ze školy odcházejí. O tom, že výkony a osobnosti učitelů však nemizí v zapomnění a že ovlivňují své svěřence často na celý život, svědčí právě tato anketa.

Maus raus!

3/2022
Deset ku nule. Takhle drtivě prohrál komiks Arta Spiegelmana Maus u školní rady na jedné střední škole v americkém Tennessee. Co ta prohra znamená? Velkou věc: Že Spiegelmanova kniha, jedna z nejdůležitějších položek v dějinách světového komiksu vůbec, jde na index, že si v ní už další čtrnácti- patnáctiletí nepočtou a nepokoukají. Prý se v tom albu mluví velmi hrubě, prý jsou tam k vidění ohavné pornografické obrázky!

Jde to jinak

Radmila Dačevová, 3/2022
Definovat alternativní metody vzdělávání je úkol nelehký. Každý si představí něco jiného. A co bylo dříve vnímáno jako alternativní, je s postupem času chápáno coby běžné. Odborná literatura říká, že alternativní metody mají tvořivý charakter, jsou spojené s badatelskou a uměleckou tvůrčí činností, při níž se vytvářejí nové postupy, realizují projekty, umělecké výtvory apod. Obecně lze říci, že jde o metody, jež uplatňují princip svobody, činnosti a tvořivé aktivity.

Pošli mušli

Deborah Plummer, 3/2022
Přinášíme několik nesoutěživých her, jež posilují sociální a emoční pohodu dětí a pomáhají s jejich začleněním do kolektivu. Hry jsou určeny pro děti ve věku 12-15 let.

Když žáci chodí za školu…

3/2022
Chození za školu a neomluvené hodiny si zajisté zaslouží pozornost na základní i střední škole. Jaká je prevence záškoláctví a co dělat tehdy, když rodinou omluvené absence ve škole ohrožují vzdělání žáků?

Rebelka z TikToku

3/2022
Se Štěpánkou Cimlovou nejsem schopná udělat objektivní rozhovor. Jsem z ní totiž naprosto neobjektivně nadšená. Mladá žena se spoustou zkušeností napříč vzdělávacími systémy, včetně toho zahraničního, která do českého TikToku vtrhla s jednoduchou potřebou. Říct dětem, že to, co se jim často ve školách děje, není jejich chyba, ale velký průšvih učitele. A děti to řekly rodičům a taky svým učitelům. A ihned se objevila spousta proseb a poděkování, ale taky výhrůžek, neporozumění a ubohostí. Hádejte od koho? Robert Čapek trefně poznamenal, že videa Štěkánky jsou diagnostická. Český školský ombudsman by se měl hodně pozorně dívat, jak se efektivně pracuje s dětmi.