Přinášíme několik nesoutěživých her, jež posilují sociální a emoční pohodu dětí a pomáhají s jejich začleněním do kolektivu. Hry jsou určeny pro děti ve věku 12-15 let.


TAJÍCÍ SNĚHULÁK 

Čas: 5 minut

Dovednosti: sebeuvědomění, sebeovládání, relaxace, představivost  


Jak se hraje 

Rozprostřete se po místnosti, aby měl každý dost místa na „tání“. Hráči si nejprve představí, že jsou právě postavený sněhulák. Stojí bez hnutí s rozpřaženýma rukama. Všichni zatnou svaly. Pak si představí, že vyšlo sluníčko a otepluje se. Sněhuláci začnou „tát“, dokud se postupně nepromění v kaluže roztátého sněhu na podlaze. Všichni leží úplně klidně a co nejvíc uvolní všechny svaly. Začíná zase sněžit, a můžeme postavit nové sněhuláky. A ti zase roztají. Pak se zase stanou dětmi. Stoupnou si pěkně rovně a vytřepou ruce a nohy, jako by setřásaly sníh. 


Reflexe 

Jaký je to pocit, když jsme napjatí a když uvolnění? Všimněte si rozdílu mezi napětím v roli sněhuláka a pocitem síly, při kterém nejsme přehnaně strnulí. Proč je důležité, abychom se občas fyzicky uvolnili? Existuje i užitečné napětí?


POŠLI ÚSMĚV

čas: 5 minut

dovednosti: sebeovládání, soustředění, neverbální komunikace 


Jak se hraje

Hráči se rozesadí do kruhu. Všichni se snaží tvářit vážně. Vybraný hráč se první usměje a úsměv pošle sousednímu hráči. Ten se také usměje a „zamkne“ ústa, aby úsměv udržel. Pak se obrátí k dalšímu a úsměv odemkne, aby ho poslal dál. Když úsměv oběhne jednou dokola, může se poslat další, tentokrát rychleji. 


Reflexe

Jak se cítí vaše tělo, když se usmíváte? Co vás přiměje k úsměvu? Poznáte upřímný úsměv od hraného nebo nelaskavého? Jste si neustále vědomi toho, jak se tváříte?  


SPÍCÍ MEDVĚD

Čas: 10 minut 

Dovednosti: sebeuvědomění, sebeovládání, naslouchání, zvládání frustrace 


Jak se hraje 

Koordinátor vybere prvního, kdo bude dělat medvěda. Posadíme ho doprostřed kruhu či na opačnou stranu místnosti a zavážeme mu oči. Pod židli položíme svazek klíčů. Koordinátor vybere hráče, který se má proplížit až k židli a klíče ukrást dřív, než na něj medvěd stačí ukázat. Když se mu podaří klíče získat, stává se novým medvědem on.


Reflexe

Promluvte si o sebeovládání a sebeuvědomění. Proberte rozdíl mezi tím, když pozorně nasloucháte a když zvuky jen slyšíte a úplně je nevnímáte. 


POŠLI MUŠLI

Čas: 5 minut

Dovednosti: důvěra, umění pochválit a přijmout pochvalu, empatie 


Jak se hraje

Použijte velkou mušli nebo nějaký neobvyklý předmět. Pošlete jej po kruhu. Ten, kdo mušli drží v ruce, někoho pochválí a mušli mu předá. Nejlépe je začít s tím, že hráči chválí souseda a předmět putuje kolem dokola, dokud nebudete mít pocit, že se děti zvládnou navzájem chválit neorganizovaně a nikoho přitom nevynechají. 


Reflexe

Jaký je to pocit někoho chválit a být sám pochválený? Ja můžeme druhé pochválit? Za co byste chtěli být pochválení nejvíc? Existuje něco, za co nechcete být pochválení? 


Placená zóna

Deborah Plummer