Ministerstvo školství navrhuje, aby druhý cizí jazyk na základních školách nebyl povinný, ale jen volitelný. Co si o tom myslíte?

Osobně si myslím, že je to krok správným směrem. Musíme si uvědomit, že základní škola je skutečně základní. Nevidím důvod, proč by se na základní škole měly děti povinně učit dva cizí jazyky, když pak třeba na učňáku budou mít jen jeden. Kde je logika v tom, že akademicky nenadané dítě má na základní škole studovat více cizích jazyků než na střední? Ponechat jeden jazyk povinně pro všechny a druhý volitelně pro ty nadanější mi připadá rozumné. Hodiny, které byly dosud vyhrazené pro druhý cizí jazyk, by se měly bez pardonu věnovat pouze a výhradně češtině, protože dobře zvládnutý mateřský jazyk je bezpodmínečně nutný nejen pro další studium, ale i pro běžný život.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 


Jako učitelka na bilingvní škole jsem původně byla jednoznačně proti. Země s vyspělým školstvím naopak jazyky přidávají – běžně dítě na střední škole začíná poznávat už svůj čtvrtý, pátý jazyk. Po rozhovorech s kolegy z klasických základek jsem vyslechla řadu argumentů o „dobrovolnosti“ jako o lepším řešení. Jejich ideální představa zní: Děti jazykově nadané dále rozvíjet. Děti, které se trápí, poslat častěji do předmětu, který je jim bližší. Ale ruku na srdce – opravdu to tak bude? Anebo se prostě budou učit ty předměty, na které bude učitel, úvazek a aprobace? 

Gabriela Juránková, ZŠ Hello, Ostrava-Poruba 


Souhlasím s tím. Soustředil bych se na co nejlepší zvládnutí angličtiny a druhý jazyk nechal výběrově. Trápíme s tím i děti, které mají problém zvládnout mateřský jazyk. Na druhé straně, kvalita výuky angličtiny na našich školách je… inu, pestrá.

Marcel Šuslík, ZŠ Praha-Modřany

Placená zóna

Jan Nejedlý