Jaký vzduch dýcháme ve škole?

V době covidové jsme zjistili mnoho věcí, které jsme dříve neřešili – jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, jaké jsou druhy roušek a jak se správně mají nosit i jak často se má větrat.

Vzhledem k tomu, že jsme se vinou různorodých lockdownů začali víc zdržovat doma a báli jsme se případné nákazy, větrali jsme hojně a začali se zajímat, jak se vlastně pozná kvalita vzduchu v našich vnitřních prostorách? Měří to někdo? Měří to někdo třeba i ve škole? 


Nebezpečné výpary

Nedostatečná cirkulace vzduchu v obytných prostorách má řadu negativních důsledků na naše zdraví. A to zejména tehdy, pokud se v místnosti zdržuje víc lidí a mají intenzivně soustředěně pracovat, učit se nebo studovat. 

Nevětráme-li dostatečně, hromadí se uvnitř námi lidmi vydýchaný kysličník uhličitý, produkt našeho metabolismu a odpadní produkt našeho dýchání. Zároveň vydýcháváme ze vzduchu, který se neobměňuje s tím venkovním, kyslík. Plyn nezbytný pro četné procesy v našem těle, plyn, který roznáší naši krev z plic ke každé buňce – tedy pokud kyslík ve vzduchu uvnitř místnosti není vydýchán.

Placená zóna

Kateřina Cajthamlová