Pusťte děti k vodě!

Podle Hippokrata patří mezi nezbytné životní potřeby vedle jídla, pití a odpočinku také pohyb. A zvláště děti pohyb potřebují ke svému optimálnímu vývoji, a to z mnoha hledisek.

Pohyb udržuje kostní, svalovou, kardiovaskulární, dýchací a nervovou soustavu dítěte v optimálním provozním stavu, pomáhá dětské nezávislosti a sebeobsluze, napomáhá správnému dýchání a činnosti mozku. Pohyb podporuje i vštěpování poznatků a zkušeností a vytváří důležité reflexy a stereotypy. Díky pohybu získáváme schopnosti integrovat se do skupiny vrstevníků, účastnit se týmové činnosti, učíme se trpělivosti, preciznosti v provedení i obratnosti.  

Pravidelné sportování snižuje hodnotu krevního tlaku, zlepšuje poměr tuků v krvi a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu i cukru. Působí tak preventivně proti metabolickým chorobám, zejména diabetu. Pravidelný pohyb pomáhá správnému trávení a vyprazdňování, pomáhá otužovat se proti teplu a zimě a zvyšuje funkci imunitního systému i žláz s vnitřní sekrecí. Pravidelný pohyb též zvyšuje sebedůvěru, snižuje úroveň úzkosti a má pozitivní vliv na zvládání běžných problémů života – slouží jako náhrada ventilace emocí. 


Svaly a nervy

Podle Bohuslava Hodaně, jenž se zabýval teorií tělesné kultury, je pohyb v dětské skupině významným prvkem pro budování fyzické kondice dětí, výkonnosti, orientace na výsledek, schopnosti zažít pocity vítězství a nověji i formou trávení volného času. Pohyb dětem umožňuje zažít množství duševních stavů a vyrovnávat se s nimi: přináší radost i zklamání, nadšení i smutek. Je významným socializačním činitelem a motivujícím faktorem všeho jednání.

Placená zóna

Kateřina Cajthamlová