Zastavme odchody učitelů ze školství

V českých školách chybí téměř šest tisíc učitelů a odhaduje se, že do čtyř let by to mohlo být až jedenáct tisíc. Mezi nejčastější důvody odchodu učitelů patří kromě administrativy či nekázně žáků i nedostatečná podpora od vedení školy.

Jde o začarovaný kruh. Funkce ředitele školy je stejná manažerská pozice, jakou známe z běžných firem. Ředitel školy ovšem nemá ze zákona nárok na asistentku ani personalistu, který by mu pomohl určit důvod výpovědí, vyhodnotil aktuální situaci ve škole a navrhl zlepšení. V této situaci by mohl pomoci on-line nástroj SocioRating. Je založen na dotazníkovém výzkumu a při zkoumání situace na pracovišti sleduje pět hlavních indexů: identifikaci, důvěru, inovativnost, spokojenost a zodpovědnost, které jsou pro pracovní prostředí klíčové. „Samotný sběr dat probíhá on-line, trvá asi patnáct minut a výsledky mohou být k dispozici do tří dnů od spuštění výzkumu,“ říká Hana Matějková Fabíková ze společnosti SocioRating Institute, která se zabývá vitalitou pracovních kolektivů a navrhuje nástroje pro její zlepšení.

Jan Nejedlý