Tanec kudrnatého kamzíka

Titulek jsme převzali z pointy hry Jaký, kdo, kdy, kde… Jde o jednu z mnoha aktivit, jíž zkušená družinářka Lada Flachsová připravila coby inspiraci nejen pro školní družiny. Po zkušenostech s uzavřením škol nabízí ke každé činnosti navíc i on-line variantu. Všechny nápady najdete v knize Hry pro děti naživo i on-line (Portál), z níž tiskneme ukázku.

Ano, nebo ne

Cíl: Rozvoj slovní zásoby

Pomůcky: Připravené otázky 

Motivace: Vytvoříme s dětmi komunikační kruh, kde probereme uplynulé dopoledne. Poté mluvíme o pravdě a lži. Děti motivujeme otázkami: Jak se kdo cítí, jak se mu dařilo ve škole? – Je správné lhát? – Můžu lež odhalit? – Co znamená: Lež má krátké nohy? – Proč lidi lžou? – Umíme pozorně naslouchat? 

Pravidla hry: Ukážeme dětem prstovou abecedu, především písmena A a N. Pokud by se jim to líbilo, můžeme se společně naučit z prstové abecedy svá jména. Máme připravené různé otázky. Některé jsou pravdivé, některé ne. Děti musí odhalit na základě svých vědomostí a pozorování okolí, zdali jsou pravdivé. Své odpovědi předvádí zadanými pohybovými aktivitami. 

Příklady vět: Motýl klade vajíčka. Mám černé tričko. Surikata je pták. Hlavní prázdniny ve škole jsou v červnu a červenci. Hmyz se živí trávou. Dnes je pondělí. Za měsíc budou Vánoce. 

Metodické poznámky: Otázky si mohou připravit také děti samy. 

Úprava pro on-line použití: Pokud děti nemají kameru, píší odpovědi A nebo N do chatu. Děti si mohou připravit pastelky a za každou správnou odpověď si jednu pokládají na stranu. Na konci spočítají, kolik získaly pastelek, tedy bodů. 


Placená zóna