Tato škola se energeticky náročných let bát nemusí. V ulici Českobrodská v pražských Hrdlořezech proběhla rozsáhlá rekonstrukce – místní učiliště se tak stalo první energeticky a uhlíkově pozitivní školní budovou.

S novým školním rokem se studenti a učitelé pražské střední školy mohou těšit na atraktivní, moderní, chytré a zároveň energeticky úsporné místo pro výuku. Stavba má totiž inovativní dřevěnou fasádu a díky tepelným čerpadlům a fotovoltaické elektrárně vyrobí podle propočtů více energie, než spotřebuje. 


Živá laboratoř

Budoucí automechanici, elektrikáři, chemici či umělečtí rytci si také mohou mezi hodinami užít stoly na šachy, stolní tenis, workoutové hřiště, venkovní učebnu či relaxační zónu v atriu. Není divu, že projekt brzy začal sbírat ocenění.

„Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s pitnou i dešťovou vodou, chytrá, přehledná a komfortní až do té míry, že se půl hodiny před výukou v učebnách vše nastaví tak, aby studentům nebylo vedro, zima, nesvítilo na ně příliš slunce a měli přísun čerstvého vzduchu,“ píše se v popisu školy na stránkách soutěže Adapterra Awards, která prezentuje a oceňuje nejlepší projekty v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu. V ní získala proměna areálu pražské střední školy první místo v kategorii Zastavěná území.


Ani kapka nezůstane nazbyt

Z původní budovy ze 70. let, která se přehřívala, zatékalo do ní a obsahovala nebezpečný azbest, zůstala pouze nosná konstrukce. „Plášť dnes tvoří inovativní lehká dřevěná fasáda Envilop vyvinutá aplikovaným výzkumem ČVUT. Budova využívá tepelná čerpadla, chytré větrání i osvětlení řízené čidly a časovými programy či automatické venkovní žaluzie. Na zelené vegetační střeše se nachází fotovoltaická elektrárna doplněná o bateriové úložiště,“ informuje autor projektu Jiří Tencar. Použitou vodu z umyvadel a sprch podle něj nyní přečišťují a používají ke splachování toalet. Dešťovou vodu zase zadržují v retenčních nádržích pro zálivku zeleně. 

Placená zóna

Matěj Toman