Jsou domácí úkoly pro rodiče?

Proč jsou domácí úkoly tak důležité a proč je často píší sami rodiče? Pojďme se podívat na některá fakta týkající se domácí přípravy na základce.

Existují tři skupiny rodičů. První skupina zastává názor, že děti nemají dostávat domácí úkoly, protože učitel má povinnost děti veškerou látku naučit ve škole. Druhá skupina naopak požaduje úkoly pravidelně, a to často úkoly komplikované. Poslední skupinu tvoří ti rodiče, kteří neřeší, kolik úkolů a jak komplikované úkoly dítě dostává. Prostě přijmou počet a obtížnost jednotlivých úkolů a dál víc neřeší.


Lekce samostatnosti

Nemalá část rodičů je přesvědčena, že domácí úkoly jsou zadáním pro ně samotné. Dítěti pomáhají takřka na sto procent s jejich vyplněním, aniž by dali prostor svému potomkovi. Často se stává, že děti donesou úkol s jiným rukopisem. Dochází k tomu i u nejmladších žáků, třeba v písance. Rodiče by si měli uvědomit, že úkol má být opravdu zadáním k samostatné práci. Měl by jej vyplňovat sám žák s minimální pomocí rodiče. Pokud jej žák vyplňuje samostatně, učí se tím spoustu nových dovedností. 

Jakých dovedností? Žák se učí plnit svoje povinnosti – musí zkrátka něco splnit do určitého dne. Tvorba úkolu také podporuje kreativní myšlení. Žák se učí zodpovědnosti, neboť musí něco vytvořit, odevzdat a případně prezentovat. A koneckonců se žák učí i kolektivně spolupracovat, pokud úkol tvoří ve školní družině.

Placená zóna

Kristýna Havlíčková