Snídaňové kluby v českých školách

Jídlo spojuje rodiny i celé komunity včetně té školní. Představte si k tomu ještě ideální začátek školního dne, který se obejde bez shonu – s atmosférou, kvůli které stojí za to si přivstat. A pořádně se najíst. To vše nabízejí snídaňové kluby, které si nacházejí své místo v českých školách.

Kromě toho, že snídaňové kluby pomáhají nasyceným dětem udržet pozornost během dopoledního vyučování, vytvářejí i netradiční spojenectví školy a rodiny. A pomáhají rodinám, které z různých důvodů nedokáží svým dětem zajistit výživnou snídani nebo svačinu. 


Start k výuce

„Děti, které mají hlad, mívají i problémy s učením. Nedokáží se soustředit na výuku, jsou unavené, projevuje se u nich náročné chování. Snídaně jim pomáhají začít ráno v klidu, nastartují je na výuku.“ – Tuto jednoduchou myšlenku prosazuje britská organizace Magic Breakfast. Ta patří mezi nejznámější propagátory společných snídaní, které zajišťuje zhruba tisícovce anglických a skotských škol. 

„Snažíme se o to, aby se snídaně staly pevnou součástí školního dne, aby byly stejně důležité jako obědy. Protože u dítěte, které ráno nejedlo, ztrácíme až čtyři hodiny cenného času z dopoledního vyučování,“ tvrdí zástupci této organizace. Opírají se při tom o zkušenosti, jež říkají, že obědy zdarma jsou sice efektivním opatřením, které pomáhá zejména dětem ze sociálně znevýhodněných domácností, samy o sobě ale nestačí.


Coca-cola vs. ADHD

Pro inspiraci a zkušenosti už ale nemusíme chodit daleko. Byť jsou snídaňové kluby něčím, co se k nám dostává pozvolna, první výsledky hlásí už i české školy. Několik jich začalo snídaně zavádět v roce 2015, další nově využívají financování z projektu Podpora rovných příležitostí při Národním plánu obnovy. Projekt je financovaný z programu Next Generation EU. 

Dosud se zapojila zhruba třicítka škol, mezi něž patří i Základní škola v Bílině. Ta od října každý den chystá snídaně pro sto padesát dětí. Klub nazvala Ptáčata a je otevřený všem dětem z přípravných ročníků a prvního stupně. Druhostupňoví žáci jej mohou využívat v rámci třídnických hodin.

Ředitelka školy Barbora Schneiderová vysvětluje, co za jejich rozhodnutím stálo: „Zdravé jídlo a pravidelné stravování ve škole podporujeme dlouhodobě. Před čtyřmi lety jsme zavedli v rámci doplňkové činnosti svačinky, což má velký úspěch. Ale samozřejmě ne všechny rodiny si je mohou dovolit. Zvyšuje se i zájem o obědy zdarma. Na druhou stranu si mnoho dětí chodí kupovat svačiny do obchodu kousek od školy, takže se často objevuje naprosto nevhodná skladba jídelníčku – coca-cola, koblihy, energetické nápoje. Zejména u dítěte s ADHD je tohle velký problém. Spousta dětí navíc vůbec nejí ovoce a zeleninu. Všechny tyhle aspekty nás vedly k tomu, že jsme zvolili tuto aktivitu. Navíc jsme trochu předpokládali, že by mohlo dojít ke zlepšení docházky a pozdních příchodů.“

Placená zóna

Tým PRP