Žák versus učitel na internetu

Diskutovaným tématem se v poslední době stalo řešení vztahu žák versus učitel v prostoru internetu. Diskuse však neustále naráží na zásadní problém, zda je škola oprávněna zasahovat do soukromých aktivit žáků na internetu, či nikoli, popřípadě zda může v některých případech žáka potrestat.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva