Důvody, proč jde Asiatům matematika lépe

V knize Mimo řadu Malcolm Gladwell vypráví o tom, proč někteří lidé v životě uspějí, proslaví se či zbohatnou, zatímco jiní, stejně nadaní, zůstanou na místě. Mimo jiné se věnuje tématu rozdílného věku žáků ve třídách a úspěchu Asiatů v matematice.

Placená zóna

Barbara Hansen Čechová