Co potřebuje učitel multikulturní výchovy

Aprobace multikulturní výchovy na pedagogických fakultách zatím neexistuje. Přitom se tento „předmět“ objevuje ve školních vzdělávacích programech jak základních, tak středních škol. Co se od učitele MKV očekává? Důležitá je schopnost vyjádřit svůj názor a pak hlavně sám umět s „jinakostí“ dobře pracovat.

Placená zóna

Jaroslava Ševčíková