Možná jste v analýzách testu maturitní zkoušky v médiích zaznamenali, že se k ní vyjadřovala dosud neznámá obecně prospěšná společnost EDUin. Pokud byste si dali práci a společnost vyhledali na internetu, zjistili byste, že za ní mimo jiné stojí Tomáš Feřtek, známý publicista a reportér.

Placená zóna

Barbara Hansen Čechová