Projekty žáků základní školy

V ZŠ a MŠ v Křídlovické ulici v Brně letos proběhl první ročník veřejné prezentace žákovských výstupních projektů. Absolventi školy - žáci devátého ročníku - před svými spolužáky, učiteli, rodiči a hosty obhájili dlouhodobéprojekty, které tematicky vycházely jednak z jejich zájmů, jednak z učiva základní školy. Jejich úkolem bylo ověřit praktickou připravenost absolventů. Projekty, jejichž zadání připravili učitelé, obsáhly třináct oborů.Prezentovaných 51 individuálních i skupinových projektů absolventů standardních tříd i tříd s rozšířenou výukou bylo hodnoceno podle předem stanovených kritérií ve třech oborových skupinách (jde o školu daltonskou srozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů ve specializovaných třídách, do kterých se v šestém ročníku konají přijímací zkoušky; souběžně probíhá výuka v klasických třídách základní školy). Žáciprojekty připravovali a zpracovávali v době po přijímacích zkouškách na střední školy, samotná prezentace se uskutečnila 21. června. Projekty se týkaly například vlivu jaderné energie na životní prostředí, Evropské unie, aletaké minulosti a současnosti Brna, městské hromadné dopravy, cykloturistiky, vrcholového sportu (školu navštěvuje několik mistrů republiky ve své věkové kategorii), připomenulo se i nadcházející 200. výročí bitvy u Slavkova.Ani témata zdravé výživy nezůstala mimo: mluvilo se o anorexii, bulimii, drogách, v projektech se také odrazil zájem chlapců o automobily či o výpočetní techniku. S velkým ohlasem se setkal přírodovědně historický projektnazvaný Objevná výprava do Jezerní jeskyně na Stránskou skálu - národní přírodní památku, jejíž autoři zdokumentovali naleziště mnohých chráněných druhů rostlin.Atmosféra školy se při prezentacích velmi proměnila -"dospělácké"přístupy (kultivované vystupování i společenský oděv mladých mužů a slečen) vyvolal značný zájem spolužáků z nižších ročníků. Dobře působila izručnost, s jakou žáci pracovali s výpočetní technikou a s jakou používali k doplnění slovních argumentů názorných dokladů projekcí z dataprojektoru.Žáci prezentovali své projekty i pomocí diaprojektorů.

Placená zóna

-sev-ZŠ Křídlovická