NĚKOLIK NÁMĚTŮ K ZAMYŠLENÍ:

1.Věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu učitelů,nabízí se například: – možnost takzvaného sabatiklu (dlouhodobého placeného volna) pro učitele po několika letech praxe, – možnost rekreace učitelů, jež by byla částečně hrazena z prostředků MŠMT, – důsledné uskutečňování preventivních prohlídek učitelů včetně rehabilitační péče zaměřené také na prevenci syndromu vyhoření (psychohygienu) u učitelů.

Placená zóna

-mp-