Učitel vstupuje do četných a namáhavých kontaktů s velkým množstvím lidí (žáci, kolegové, vedení, rodiče atd.), proto je zejména v sociálně-emocionální oblasti vystaven trvalé zátěži. Ta se potom může negativně projevit v tzv. burn-out efekt, syndromu vyhoření. Jeho proces má několik stadií, viz např. členění z publikace Antistresový program pro učitele:

Placená zóna

Milan Polák