PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY JSOU DOBRÝM STARTEM PRO ROMY

Zkušenost kočovníků ovlivnila řadu hodnot a postojů Romů. Nerozvinula se u nich „dovednost“ vlastnit a plánovat, naopak získali silné pouto k rodině a schopnost žít dlouhou řadu let v naprostém provizoriu. Vzdělání není pro velkou část Romů prioritou. Jak s těmito specifiky zacházet ve vzdělávacím systému?

Placená zóna

Helena Dvořáková