V PĚTI LETECH DO ŠKOLY? MÁLOKOMU POMŮŽE, LECKOMU UBLÍŽÍ

Již podle současné podoby školského zákona mohou mimořádně nadané děti zahájit povinnou školní docházku v pěti letech, a to za podmínky, že nejpozději do 31. prosince po nástupu do školy dosáhnou věku šesti let. Ministerstvo školství zamýšlí v návrhu novely školského zákona posunout tuto hranici o půl roku, tedy až do 30. června. Nejmladším školákům by tak mohlo být pět let a dva měsíce.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva