Je třeba upravit rámcový vzdělávací program?

Reforma měla školám přinést svobodu a žáky odprostit od faktografického memorování. Ve skutečnosti se to moc nedaří. Dočkáme se změny?

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva