Jak učit vyjmenovaná slova bezbolestně

Učit se vyjmenovaná slova jako bezesmyslnou básničku není nejšťastnější způsob. Jednou z účinnějších možností je pracovat s informacemi pojícími se k vyjmenovanému slovu. Dítě pak s vyjmenovaným slovem pracuje nevědomky a bezděky si vštípí jeho podobu.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva