RODINA & ŠKOLA: POKŘIVENÝ TO SVAZEK

V minulém čísle informoval Tomáš Feřtek o programu Rodiče vítáni, který by měl mimo jiné motivovat školy k otevřené spolupráci s rodiči. Na základě vlastních zkušeností v roli rodiče žáka program velmi vítám, protože jsem se v průběhu více než deseti let přesvědčil, že ve svazku rodina & škola je skutečně co napravovat. Když odmyslíme rodiče, kteří se o školní záležitosti svých dětí znatelně nezajímají, jedná se na straně rodiny, v prvé řadě rodičů, o svazek velmi citlivý a choulostivý.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva