V předchozím čísle jsme se v seriálu o přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia zabývali nejčastějšími otázkami, které rodiče ještě před podáním přihlášky jejich ratolesti k přijímacím zkouškám nejvíce trápí a často nenajdou nikoho, kdo by jim na ně odpověděl. Dnes nabízíme další praktická doporučení a užitečné odpovědi na rodičovské otazníky, které navazují na listopadové dotazy. Například jak nejlépe své dítě připravit na přijímací zkoušky Scio? Kdo ho připraví? A potřebuje se dítě na přijímací zkoušky připravovat, je-li jedničkářem? Proč mu nestačí učivo, které se do teď naučilo? A co se stane, když na gymnázium nastoupí, ale škola mu nebude vyhovovat?

Placená zóna

Šárka Kubcová