HLAVNÍ VYUČOVACÍ NÁSTROJ JE MOTIVACE

PETR HUSAR je dnes pravděpodobně jedním z nejznámějších českých učitelů. V roce 1990 začal vést v pražském Gymnáziu Na Zatlance ZKOUŠKY NANEČISTO, a tak také pojmenoval firmu, která nabízí přípravu ke zkouškám na všechna gymnázia a všechny typy středních škol. Díky němu se řada školáků cítí u zkoušek bezpečněji. Kromě vedení firmy stále učí.

Placená zóna

Nina Rutová