HLÁSIT PŘESTUPKY, KTERÉ SE NEDĚJÍ NA PŮDĚ ŠKOLY?

Ve své ředitelské praxi jsem se mnohokrát setkal s tím, že žáci naší či jiné školy prováděli MIMO ŠKOLU věci, které do slušné společnosti nepatří. Nechtěl jsem mít zavřené oči, a tak jako v případě kouření, nákupu či konzumování alkoholu, agresivního chování vůči spolužákům aj. jsem kontaktoval rodiče, policii nebo kurátory. Dost často ale se podobné jednání představitelů školy stává předmětem kritiky rodičů i žáků samotných. Zásadně argumentují tím, že se to stalo mimo školu, a tím pádem že nemáme co do toho zasahovat. Rád bych se zeptal, v jakém případě má škola oznamovací povinnost? Kdo oznámení dává a jak má postupovat? L. V.

Placená zóna

MŠMT