Vzdělávání zatím nepatří mezi exaktní vědy, a v teorii se proto opírá o poznatky z psychologie, filozofie, sociologie a dalších autonomních disciplín. Mnozí lidé si kladou otázku, zda by mohla kognitivní neurověda nabídnout spolehlivý základ pro porozumění procesu učení a pro volbu správných metod výuky. Odpovědi, které neurověda nabízí, jsou mnohdy překvapující.

Placená zóna

Jana Becková