Společná setkávání a spoluprožívání hezkých chvil, navazování vzájemných kontaktů, obohacování slovní zásoby, nácvik kritického myšlení, čtení a psaní, výtvarné činnosti, pěvecký, taneční a dramatický prožitek, vaření s odhadováním množství ingrediencí, sebeobsluha, péče o pracovní místo a používané nástroje. – To všechno lze využít v projektu svázaném se starobylým obyčejem pálení čarodějnic.

Placená zóna

Naďa Černá