SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY JSOU NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ PORTÁLU

Portál vzdělává nejen bohatou nabídkou odborných publikací, ale také akreditovanými semináři. Od roku 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům pomáhajících profesí, studentům a dalším zájemcům. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT. Vedou je renomovaní lektoři, kteří jsou často zároveň našimi autory. Své myšlenky z knih mohou prostřednictvím seminářů předat účastníkům osobně a „naživo“ tak, aby je pedagogové mohli převést co nejlépe do praxe. Každé pololetí obohacujeme programovou nabídku seminářů o nová témata, která čerpáme nejčastěji z knih Portálu. Snažíme se však zároveň vyhovět námětům a požadavkům účastníků seminářů, kteří se k nám opakovaně vracejí a doporučují semináře svým kolegům.

Placená zóna

Eva Pincová