Jedno z 88 dětí mladších 8 let trpí některou z poruch autistického spektra (PAS), a jak název napovídá, může jít o celou řadu různých poruch. My se pravděpodobně setkáme s žáky s lehčími symptomy. Dlouhou dobu byli rodiče dětí s PAS obviňováni, že poruchy svých dětí zapříčinili „chladným“ přístupem. Výzkumy ale prokázaly, že PAS jsou do velké míry podmíněny geneticky.

Placená zóna