Do letošního ledna měly školní bufety možnost vyprodat zásoby potravin, které nevyhovují tzv. pamlskové vyhlášce. Tu připravila společně ministerstva školství a zdravotnictví.

Smyslem vyhlášky je znesnadnit dětem přístup k nápojům a potravinám s vysokým obsahem cukru a tuků, které vedou ke vzniku obezity. Nařízení se týká pouze škol, kde žáci plní povinnou školní docházku. Potraviny nevyhovující vyhlášce se tak mohou nabízet například i na osmiletých gymnáziích, ale „pouze v prostorách, do kterých nemají žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup“.

Pravidla vyhlášky se nevztahují ani na potraviny a jídla, která vznikla při praktickém vyučování, aby mohli žáci své výrobky sami konzumovat. V případě „nevyhovujícího“ mléka a mléčných výrobků zařazených do projektu Mléko do škol je prodloužená lhůta k nabízení těchto výrobků na základních školách do 31. července 2017, protože přesně po tuto dobu platí evropské nařízení, na jehož základě byl program vyhlášen.

Zatím bez sankcí

Jak se vyjádřilo ministerstvo školství, v průběhu následujících několika měsíců bude dodržování „pamlskové“ vyhlášky kontrolováno, nebudou však udělovány sankce za její porušení. Provozovatelům bufetů bude naopak poskytována metodická pomoc. „Kontroloři budou na místě vysvětlovat pracovníkům prodejen, bufetů a dalších zařízení, které konkrétní potraviny a z jakého důvodu jsou zakázané, a budou jim také navrhovat případná alternativní řešení. Jde nám především o zdraví dětí, nikoli o zájmy provozovatelů,“ uvedla ministryně Kateřina Valachová s tím, že změny v sortimentu žádala rodičovská sdružení.


Placená zóna

Jiří Lacman