Jak pojmout ve výuce finanční gramotnost, do kterých předmětů ji zařadit a jakými aktivitami ji rozvíjet? Praktickou pomoc přináší učitelům metodická příručka Finančně gramotná a podnikavá škola

Placená zóna

PhD. Daniela Kramulová