Osmičkový rok 2018

Vítejte v osmičkovém roce! A vyhrňte si rukávy, čeká vás spousta práce. Vždyť kdy jindy povzbudit všechny dějepisáře, občankáře a další pedagogy než na začátku období, v němž si budeme připomínat tolik kulatých výročí.

Vítejte v osmičkovém roce! A vyhrňte si rukávy, čeká vás spousta práce. Vždyť kdy jindy povzbudit všechny dějepisáře, občankáře a další pedagogy než na začátku období, v němž si budeme připomínat tolik kulatých výročí.   

Zůstaneme-li jen ve dvacátém století – sto let od vzniku republiky, osmdesát let po vyhlášení mobilizace, sedmdesát let od komunistického puče a půlstoletí po sovětské okupaci. 

Šílené dvacáté století! Jeho události a dějinné zvraty čím dál víc zasluhují pozornost. Možná je to i tím, že to všechno, co se v něm přihodilo, není v myslích mnoha jedinců důkladně zpracováno a pochopeno. A co teprve chatrné a zmatené kolektivní vědomí. Jako bychom se s tím pestrým dědictvím nestačili vyrovnat. A co víc, aktuálně se dotýkáme rizik, že dorostou další generace těch, kteří rezignují na význam historické paměti. 


Placená zóna

Jiří Karban