Materiál a pomůcky: bílá čtvrtka A4 nebo A3 * papír na svačiny nebo pauzovací papír * tužka * nůžky * tuhé lepidlo * barvy vodové nebo anilínové * barevné papíry: černý, oranžový

Placená zóna

Dana Skotnická