Český učitel postrádá sebevědomí

Michaela Veselá přednáší učitelům. Její vystoupení jsou vyprodána dlouho dopředu. Nejde totiž o žádné suché mentorování, ale o vtipný, antiiluzivní a nadmíru praktický pohled na stav dnešního školství. Je to v zásadě pohled selského rozumu, který u nás citelně chybí. Michaela Veselá jej navíc podává temperamentní formou blížící se hereckému výkonu. Škoda že psaný text nedokáže zachytit její intonaci, dramatickou vervu, gesta. Její myšlenky však zachytit dokáže.


Michaela Veselá přednáší učitelům. Její vystoupení jsou vyprodána dlouho dopředu. Nejde totiž o žádné suché mentorování, ale o vtipný, antiiluzivní a nadmíru praktický pohled na stav dnešního školství. Je to v zásadě pohled selského rozumu, který u nás citelně chybí. Michaela Veselá jej navíc podává temperamentní formou blížící se hereckému výkonu. Škoda že psaný text nedokáže zachytit její intonaci, dramatickou vervu, gesta. Její myšlenky však zachytit dokáže.


Placená zóna

Jan Nejedlý