Prázdniny ve městě

Každoročně se zdá, že prázdniny jsou v dalekém nedohlednu, leč stejně se pak jako v předchozích letech najednou objeví s nečekanou rychlostí. Proto se na ně zkusme připravit už teď na jaře. A to i na ten čas, kdy zrovna nemáme dovolenou a nemůžeme s dětmi vyrazit někam „za hranice všedních dní“, jak se kdysi říkávalo.


Vymyslet a vytvořit smysluplný prázdninový program pro své potomky, když dovolená čítá čtyři týdny za celý kalendářní rok a dětské letní volno týdnů devět, se jeví jako slovní úloha o vícero neznámých a pramálo řešeních. Jak se s ní rozumně popasovat?


Pokračujte tam, kde už jste


Je velmi pravděpodobné, že s jakoukoliv mimoškolní aktivitou, kterou dítě provozuje v průběhu roku, lze pokračovat i o prázdninách. 


Většina sportovních oddílů nebo kurzů plavání či tenisu nabízí i letní lekce tak, že dopoledne děti sportují ve zvolené disciplíně a odpoledne vyrážejí za kulturou (filmy, výstavy) nebo do bazénu, pokud to už nebyl primární program. Stejně to funguje také pro lehkou atletiku, gymnastiku a míčové hry.       


O nákupních centrech zcela jistě nesmýšlíme jako o smysluplném zdroji inspirace nebo snad odložení potomka na dráhu bezduchého konzumu, ale právě v předprázdninovém čase poskytují prostor pro prezentaci těm, kteří připravují letní dětské aktivity. Rodič tak má možnost se na jednom místě seznámit s přehlednou nabídkou ve svém okolí, jako jsou rodinná centra, domy dětí a mládeže, Skaut, Pionýr, jazykové školy apod. Podobné přehlídky jsou ve větších městech také například na farmářských tržištích. Noc v zoo


Jistou volbou zůstává přeptat se přímo ve škole, kterou dítě navštěvuje. Mnoho škol pořádá alespoň týdenní turnusy táborů. Je-li vaše rodina aktivním členem církve, máte možnost využít aktivit pořádaných přímo spřízněnou diecézí. V obou případech je výhodou, že dítě velmi pravděpodobně bude znát část spolutáborníků. Rodiče mají navíc přehled o tom, kdo takový tábor vede. Odpadá tím pocit, že dítě svěřujete zcela neznámým lidem. 


Určitě také stojí za zvážení poohlédnout se po místech, která na první pohled úplně nespojujeme s aktivním letním dětským vyžitím. Různé instituce nemusejí prvoplánově cílit na dítě, ale v mnoha městech do svých marketingových a komunikačních aktivit zahrnují právě i dítě a jeho smysluplné letní vyžití. Zkuste prozkoumat nabídku zoologických a botanických zahrad ve vašem okolí, muzea, galerie a knihovny. 


Mnohde budete překvapeni, kolik možností tyto instituce nabízejí, nejen denní program, ale i možnosti přespání. Zůstat přes noc v zoo je zejména pro mladší školní děti velmi atraktivní lákadlo a přes den se dozvědí spoustu zajímavého ze života zvířat. Mají i možnost se podílet na poklízení v kotcích, klecích a výbězích, což představuje výtečné spojení užitečné práce, poznání, zábavy a dobrodružství.Zůstane to v rodině


I přes mnohdy komplikované rodinné vztahy stojí za to zvážit, jestli právě letní měsíce nejsou dobrou příležitostí k vstřícným krokům k ostatním členům, sourozencům i širšímu příbuzenstvu a jejich potomkům. Co se třeba vzájemně prostřídat v přípravě dětského letního programu, cestovat do různých částí republiky, je-li rodina rozeseta po různých koutech, stmelit tak dětské osazenstvo i vystoupit ze své každodenní rutiny? 


A snad se tak i podaří vyřešit slovní úlohy s různým počtem volných týdnů. 


 


Příměstské letní aktivity /do boxu


·         Aktivity kmenové základní školy (školní tábor, tábor školní kroužků)


·         Sportovní kluby, sportoviště (sokolovny)


·         Zoo (přírodovědné kurzy, možnost přespání)


·         Botanická zahrada 


·         Galerie (výtvarné dílny)


·         Muzeum (výtvarné dílny)


·         Rodinné centrum (např. sportovní aktivity)


·         Dům dětí a mládeže (Stanice mladých techniků a přírodovědců)


·         Skaut


·         Pionýr


·         Církevní aktivity


·         Jazykové školy


·         Knihovna 


·         Blízký hrad, zámek (historie, putování po okolí)


·         Kino (animační kurzy)


·         Hvězdárna (astronomické kurzy)


Placená zóna

Veronika Zavřelová