Matematici se přou o Hejného metodu

V poslední době došlo k několika mediálním vystoupením zástupců Jednoty českých matematiků a fyziků namířeným proti Hejného metodě, jak se laicky nazývá genetický konstruktivismus, vyučovací přístup navržený matematikem a didaktikem Milanem Hejným. Na množící se kritické výhrady se rozhodl profesor Hejný a jeho tým spolupracovníků odpovědět formou otevřeného dopisu, z něhož dále uveřejňujeme podstatné výňatky. Zároveň bychom chtěli vyzvat pedagogy i rodiče, aby se na stránkách našeho časopisu vyjádřili k plusům a minusům Hejného metody, jež se stala symbolem alternativního přístupu k výuce matematiky.


1. výhrada: Učitel nemusí matematiku umět.


„Na cca 750 ze 4100 základních škol se učí matematika podle tzv. Hejného metody, mezi jejíž principy patří např. teze ,učitel nemusí matematiku tolik umět, stačí, když má rád děti nebo ,když je učitel v matematice málo vzdělán, dokonce má komplexy méněcennosti, že to neumí, tím více se přikloní k dětem.“


 


Odpověď týmu prof. Hejného: 


Aprobovaní učitelé matematiky, a to i na prvním stupni základních škol, prokázali svoji znalost předmětu státní zkouškou, a tudíž o ní nelze pochybovat. Často je to právě naopak – pedagogické fakulty vychovávají spíše samotné matematiky než učitele matematiky. Hejného metoda klade na znalosti matematiky u učitelů samozřejmý důraz. Čeho se ovšem absolventům podle našeho názoru nedostává, jsou spíše praktické didaktické dovednosti. Konkrétní nedorozumění vyplynulo z formulace, že učitel matematiky nemusí matematiku tolik umět. Tomuto tvrzení profesor Hejný v rozhovoru pro DVTV přitakal, aby hned vzápětí upřesnil, že čím má učitel větší znalost matematiky, tím je pro výuku přínosnější. 


 


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola nebo v online archivu.

Jan Nejedlý