Naplánujte si školní rok

Zapomenutá on-line registrace školních obědů, fronta v papírnictví, dva ztracené svačinové boxy, jiný sešit na geometrii a špatné barvy na výtvarku – a to je teprve začátek září! Jak se letos popasovat s organizačními nástrahami školního roku?

Police knihkupectví se prohýbají pod návody, jak si jednou provždy uklidit šatník, uklidit celý život a vůbec už nemít žádné starosti. Ono však někdy stačí vzít do hrsti obyčejný selský rozum.

 

Kamarád kalendář

Spoustu času a nervů lze ušetřit důsledným plánováním a časovým „předzásobením se“. Ze školního záznamníku či žákovské knížky přepište všechna předem stanovená a známá volna, a předcházejte tak tradičním nářkům, že ty dnešní děti mají pořád nějaké vakace a že jste pro ně nestačili připravit náhradní aktivity nebo pro sebe pracovní volno.

Často jsou už dopředu známy termíny třídních schůzek, škol v přírodě, výletů či jiných pravidelných akcí – výuka plavání je každé pondělí, návštěva knihovny každou poslední středu v měsíci, kytara vždy ve čtvrtek… Tyto aktivity jasně vyznačte v dětském i rodičovském, popřípadě rodinném souborném kalendáři třeba na lednici nebo v elektronické podobě, kterou mohou všichni zúčastnění sdílet. Tím zamezíte opakovaným dotazům „kdy, kde a co má být nachystáno“.

Do společného kalendáře je také vhodné zaznačit preventivní lékařské prohlídky, svátky a narozeniny. Určitě se nerozpakujte dětem zaznamenat pravidelné povinnosti, jako je odnos odpadu do recyklace či jiné úkoly, na něž věkově dostačují. Za budoucí ušetření času a výčitek z pozdních plateb stojí nastavení pravidelných příkazů od poplatků za školní obědy přes kroužky až po školní družinu.

Placená zóna

Veronika Zavřelová