Hrozba zvaná meningokok

V Česku způsobují nejnebezpečnější infekční onemocnění s rychlým, mnohdy dramatickým nástupem a s rizikem vážných následků včetně smrti. Řeč je o meningokocích, bakteriích odpovědných za hnisavé záněty mozkových blan nebo meningokokovou meningitidu – horečnaté onemocnění hrozící celkovou sepsí, šokem a selháváním životně důležitých orgánů.


Meningokokové infekce se šíří kapénkovou nákazou podobně jako virózy či chřipky – a první příznaky je mohou připomínat. Ale opravdu jen krátce, pak se začne zdravotní stav nemocného rychle zhoršovat a přidávají se příznaky, které jsou pro tyto zákeřné choroby typické. Měli bychom je znát všichni – už proto, že nejvíce ohroženou skupinou jsou děti. Ty malé do pěti let a pak dospívající a mladí dospělí, zhruba mezi 15–25 lety.


 


Příznaky a svépomocný test


Prvními příznaky meningokokových infekcí je prudký nástup vysoké horečky, bolesti hlavy a kloubů, schvácenost, nechutenství, často i zvracení. Typickými příznaky jsou světloplachost, ztuhnutí šíje a vyrážka, která se chová odlišně než vyrážky provázející jiné nemoci či alergie. Právě na tom je založený důležitý svépomocný diagnostický „skleničkový“ test. Dále se může objevit náhlá ospalost a zmatenost.


Skleničkový test spočívá v tom, že na místo s vyrážkou přiložíme skleničku s průhledným dnem nebo jiný průhledný předmět a zatlačíme. Vyrážky při takovém tlaku na chvíli zmizí nebo zblednou – pokud ale zůstává vyrážka beze změny, je to zásadní varování. V takovém případě je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc. 


Další užitečný test je zaměřený na tuhnutí šíje, jež se u těchto typů infekce objevuje: položíme nemocného s nataženýma nohama na rovnou podložku. Když zvedne hlavu, zatlačíme mu bradu směrem k hrudníku. Bolestivá reakce spojená s ohnutím nohou v kolenou je dalším signálem pro neodkladné přivolání rychlé lékařské nemoci. 


 


Placená zóna

Daniela Kramulová